Skip to main content

Ga je dwangneigingen te lijf! / Over dwangstoornissen en haptotherapie

Noam Shalgi is (kinder-)haptotherapeut en geeft trainingen op haptonomische basis. Noam behandelt onder anderen mensen met dwangneigingen en heeft er zelf een handje van om dwangmatig dingen te doen, zoals controleren of de deur op slot is en alle pasjes terug zijn in de portemonnee.

Voordat je verder leest, een vraag: Wat voel je nu?

Je voelt altijd en overal. Wat je voelt heeft enorme invloed op wat je denkt en doet. Jammer daarom dat de meeste mensen zo weinig bewust zijn van wat ze voelen. Haptonomie helpt je ontdekken wat je voelt op misschien wel de beste manier: met je eigen lijf. Dit, omdat je met je lijf voelt!
Gevoelens en lijf zijn nauw met elkaar verbonden: Een beweging of aanraking roept gevoelens op; met de gevoelens verandert er iets in het lijf. Een haptotherapeut biedt je lichamelijke ervaringen die je helpen ontdekken wat je kunt voelen en wat je ermee kunt. Je lijf kan je alles over jezelf vertellen. In de haptotherapie gaat het niet zozeer om praten over wat je voelt, maar om voelen, in het hier & nu. Haptotherapie is fysiek, actief, speels en bewegelijk.
Iedereen die met zichzelf worstelt, kan baat hebben bij haptotherapie. Dit geldt ook voor mensen met een stoornis. Haptotherapie gaat ervan uit dat we allemaal gedachten en gedrag kennen die bij een stoornis horen. Wat een stoornis een stoornis maakt, is de frequentie en hevigheid én de mate waarop we dit als last ervaren.

Haptotherapie heeft een positieve insteek en gaat uit van mogelijkheden. Spreekt dit je aan?

De positieve kijk van haptotherapie is dat je dwangneigingen ook kwaliteiten hebben: Ze zorgen ervoor, bijvoorbeeld, dat je niet in gevaarlijke situaties terecht komt, dat je niet besmet raakt, dat je niets vergeet of dat je altijd je best doet. Wat zijn de kwaliteiten van wat jij dwangmatig neigt te doen?
De oorzaak van dwangstoornissen is een gevoel van onrust dat uit zich in gedachten en gedrag. Deze gedachten en gedrag zijn bedoeld om de onrust weg te nemen, maar in de praktijk doen ze het niet of heel kort. Omdat het gedrag of de gedachten de symptomen zijn en niet de oorzaak, heeft het weinig zin alleen die te veranderen. Wat wel helpt is te werken aan je gevoel. Hierbij kan haptotherapie je helpen.
Met en van je lijf kun je leren de opkomende onrust eerder te erkennen en er eerder iets aan te doen. Je leert je lijf en gevoel zo in te zetten dat je weer tot rust komt en iets anders kunt doen dan wat je gewend bent. Haptotherapie kan je ook helpen ontdekken wat de oorzaak is van je onrust. Vaak is de onrust een onbewuste poging om te voorkomen dat je een achterliggend gevoel zult voelen (bijvoorbeeld onveiligheid, onzekerheid of boosheid) of een uiting van onmacht om er iets aan te doen. Als je het achterliggende gevoel ontdekt, dan kun je leren wat je kunt doen om dat gevoel te veranderen!

Kan haptotherapie jou een handje helpen?

Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Zo is belangrijk om na te gaan wat je leerstijl is: Leer je meer door te reflecteren of juist door te doen (Wat bij haptotherapie het geval is)? De vraag is ook of de werkwijze je aanspreekt en je nieuwsgierig maakt om verder aan jezelf te werken. Er is slechts 1 manier om dit te ontdekken: Haptotherapie zelf ervaren…
Haptotherapie kan, als je dit wil, goed gecombineerd worden met psychologische of psychiatrische hulp. Je kunt dan zelf ervoor zorgen dat je van de combinatie van aanpakken optimaal profiteert.
Niet onbelangrijk is om stil te staan bij hoe het nu met je gaat. Haptotherapie is geen wondermiddel. De ontdekkingstocht naar jezelf heeft tijd nodig. Als je leven op dit moment volledig gedomineerd word door je dwangneiging, is het eerst belangrijk om op korte termijn rust te bereiken. Je psychiater kan je adviseren of medicijnen je hierbij kunnen helpen. Pas als je vooruit kunt denken, kan haptotherapie zinvol zijn.

Verlichting

Ik zou niet durven beweren dat haptotherapie dwangstoornis kan genezen, wel dat haptotherapie je klachten kan verlichten tot zover dat ze hopelijk een gegeven voor je zullen worden en geen klacht meer. Haptotherapie helpt je stoppen met worstelen met je dwangneiging en juist er nieuwsgierig naar te zijn. Als je uiteindelijk niet meer zult denken: ‘Nu doe ik het weer! Bah!’ maar: ‘Wat leuk! Ik doe het weer!, dan ben je een heel eind!
Tot slot even terugkomen op de vraag aan het begin van deze blog, de vraag wat je nu voelt. Alleen maar jezelf deze vraag wat vaker stellen, kan je al helpen. Wist je bij het lezen van de vraag niet wat je voelde of was je niet blij met je antwoord? Misschien is haptotherapie op jouw lijf geschreven…

Noam Shalgi
(Kinder-)haptotherapeut en trainer op haptonomische basis. Zijn praktijk in Vorden heet niet voor niets ‘Ontdek je gevoel’. Twitter Facebook