Skip to main content

Over OCDnet

Wat doet OCDnet?

Missie

OCDnet wil kennis over OCD en gerelateerde aandoeningen beter toegankelijk maken en herkenning en kwaliteit van de behandeling van deze aandoeningen bevorderen. OCDnet stimuleert uitwisseling tussen alle doelgroepen die te maken hebben met de dwangstoornis.

Visie

Mensen die last hebben van dwangklachten vragen vaak laat om hulp en dwangproblematiek wordt lang niet altijd als zodanig herkend. Er zijn aangetoond werkzame behandelingen, maar het duurt in veel gevallen jaren voordat iemand deze krijgt. Het is aannemelijk dat de behandelbaarheid van OCD afneemt met de duur van het onbehandeld zijn vanwege de progressieve aard van deze aandoening en het ontbreken van spontane remissie. Dat maakt het bevorderen van herkenning en behandeling extra belangrijk.

In het verbinden van patiënten, betrokkenen, professionals en onderzoekers zien wij een kans onze doelen te verwezenlijken.

OCDnet is onderdeel van het Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang en Depressie en kwam tot stand met steun van ZON Medische Wetenschappen.