Skip to main content

Bij dwang is de oplossing het probleem (Paul Salkovskis).

Bij dwang is de oplossing het probleem (Paul Salkovskis).