Skip to main content

Behandeling voor Autisme en OCD

Behandeling voor Autisme en OCD

Vraag

Wat voor therapie kan mijn zoon met Autisme en OCD helpen?

Mijn zoon is 20 jaar. Hij heeft autisme en OCD. Hij heeft al 25 behandelaars en therapieën gehad in zijn leven. Ook mindfulness, cognitieve gedragstherapie en medicatie. Nu een jaar behandeling van psycholoog in ggz Eleos. Alles wat hij leert beklijft niet. Hij woont op een drukke woongroep vanuit WMO. Hij loopt vast. Nu bezig met WLZ aanvraag. We hebben een nieuwe woongroep op het oog. Ik denk dat rust zal helpen. Extra begeleiding voor zijn autisme. Hopen dat zijn dwangen minder wordt. Het is in Heeswijk-Dinther. Daar is geen behandelmogelijkheid in de buurt. Is het bij OCD altijd nodig om in behandeling te blijven? Waar en wat voor therapie zou bij hem in de buurt zijn? Welke stap is er nog als cognitieve gedragstherapie niet helpt? Kan hij ook ergens een tijdje intern behandeld worden voor OCD vanuit autisme?? Voor het geval hij straks in Heeswijk toch ook vastloopt en dan na de behandelingsperiode weer terug kan naar zijn eigen woonplek?

Antwoord

Bas van Heycop ten Ham, Klinisch psycholoog & cognitief gedragstherapeut

Het is inderdaad een gegeven dat cognitieve gedragstherapie minder of niet beklijft bij patiënten met ASS. Soms is dit op te vangen met reminders, zoals post-it stickers of aantekeningen in mobiel. Veelal zal het echter nodig zijn dat mensen om hem heen het therapieproces aansturen en bewaken. Wat dat betreft is het goed dat hij naar een rustige woongroep gaat, waar mogelijk ook die ondersteuning kan worden gegeven. Dit zal dan dagelijks moeten gebeuren. Je kunt er voor kiezen om de dwangklachten vooreerst niet te behandelen. Het zal niet vanzelf overgaan, maar als het op dit moment niet heel hinderlijk voor hemzelf of zijn omgeving is, kan het een goede optie zijn om de dwang niet of slechts gedeeltelijk aan te pakken.
Ik citeer uit een artikel van Rosanne de Bruin uit 2014 in Kind & Adolescent Praktijk: De behandeling van kinderen en jongeren met een obsessief-compulsieve stoornis verloopt anders als zij naast de dwang ook een autisme spectrum stoornis hebben. De standaard cognitieve technieken kunnen niet worden gebruikt, er is meer begeleiding en tijd nodig voor de exposure-opdrachten en er moet speciale aandacht worden besteed aan selfmonitoring-vaardigheden en generalisatie. Niet alle rituelen moeten worden aangepakt. Het is nodig een onderscheid te maken tussen rituelen die vallen onder autistische repeterende gedragingen en een ontspannende en ordenende functie hebben, en obsessiefcompulsieve rituelen die een angst moeten neutraliseren. Van dwang is bekend dat deze toeneemt in perioden van stress. Jongeren met een autisme spectrum stoornis hebben ook stoornisspecifieke stressbronnen; de behandeling zal derhalve ook psycho-educatieve elementen in zich moeten hebben.

Kliniek Overwaal zit redelijk dicht in de buurt bij de nieuwe woongroep, en daar zou je een second opinion m.b.t. behandelmogelijkheden van de dwang kunnen aanvragen .Ik raad dan aan om eerst hem naar de nieuwe woongroep te laten gaan, en na een gewenningsperiode inventariseren welke dwangverschijnselen er zijn, om vervolgens daar advies over in te winnen.