Skip to main content

Is 5HTP werkzaam tegen dwang?

Is 5HTP werkzaam tegen dwang?

Vraag

Dag Menno, Ik heb erg veel last van wat jij in je boek JNRF en Inc. noemt. Ik gebruik hiervoor geen medicatie. Weet je ook of er (goede) ervaringen zijn met het gebruik van 5-htp bij (deze vorm van) dwang. Zo ja, wat is dan het advies over het gebruik?

Antwoord

Menno Oosterhoff, Psychiater

Werkzaamheid van 5HTP bij OCD is nooit wetenschappelijk aangetoond. De gedachte is, dat 5HTP omgezet wordt in serotonine, maar het tekort aan serotonine is heel plaatselijk, in de contacten tussen zenuwcellen in bepaalde hersengebieden. Het is dus de vraag of het daar wel effect op heeft. Zie ook dit artikel https://iocdf.org/expert-opinions/over-the-counter-supplements-in-the-treatment-of-ocd/ Het gebruik wordt afgeraden.

De aangeraden medicatie bij NJRE is gewoon dezelfde als bij alle vormen van OCD.