Skip to main content

Skin-Picking feiten

Wat is Skin-Picking?

Skin-Picking is een huidpulkstoornis. De stoornis wordt ook wel Compulsieve Huidmanipulatie of Dermatillomanie genoemd.

De stoornis heeft de volgende kenmerken:

  • voortdurend krabben en pulken aan de huid;
  • dit krabben en pulken is in veel gevallen zo ernstig dat het littekens veroorzaakt;
  • het veroorzaakt veel stress, ongemak en problemen in werksituaties, in de omgang met anderen of bij dagelijkse bezigheden.

Mensen met een Skin-Picking stoornis kunnen ook bijkomende psychische klachten hebben, zoals depressie of angst. Deze bijkomende klachten komen vaak voor.

Heeft iemand die aan zijn of haar huid krabt of pulkt ook daadwerkelijk de aandoening Skin-Picking?

Nee. Onderzoek heeft aangetoond dat veel mensen van tijd tot tijd aan hun huid pulken of krabben. Veel mensen krabben af en toe aan korsten, pulken aan puistjes, of peuteren zelfs aan hun gave huid. Skin-Picking wordt pas als een stoornis gezien als het zo vaak gebeurt en/of zo ernstig is dat het grote stress of problemen in het dagelijkse functioneren veroorzaakt.

Het kan zijn dat iemand van tijd tot tijd aan zijn of haar huid pulkt of krabt vanwege gezondheidsproblemen (zoals huidproblemen), mentale achterstand of zelfs drugsgebruik of drugsontwenning. Echter, mensen met primaire Skin-Picking pulken/krabben niet alleen aan hun huid vanwege dit soort problemen.

Hoe ziet een typische Skin-Picking episode eruit?

Waar, wanneer en hoe mensen met deze stoornis aan hun huid pulken of krabben varieert. Soms wordt op één plek aan de huid gepulkt, soms op meerdere plekken op het lichaam. Veel voorkomende plekken zijn: gezicht, hoofd, nagelriemen, rug, armen, benen, handen en voeten. Meestal wordt met de vingers of nagels aan de huid gepulkt, maar er zijn ook mensen die dit op andere manieren doen. Denk hierbij aan bijten, of peuteren met behulp van bijvoorbeeld een schaar of pincet.

Mensen pulken om verschillende redenen aan hun huid. Bijvoorbeeld uit verveling of gewoonte, waarbij ze soms zelfs niet in de gaten hebben dat ze dit doen. Skin-Picking kan ook een manier zijn om om te gaan met negatieve emoties (angst, boosheid of verdriet), of als reactie op zich opbouwende stress en spanning. Skin-Picking levert soms een gevoel van opluchting op. Echter, dit gevoel van opluchting wordt vaak gevolgd door een gevoel van schaamte en schuld. De verwijderde huid wordt veelal in de afvalemmer gegooid, maar in sommige gevallen ook opgegeten.

Welk type mensen lijdt aan Skin-Picking?

Maar liefst 1 op de 20 mensen lijdt aan deze stoornis. Het komt zowel bij mannen als vrouwen voor, maar onderzoek heeft aangetoond dat het relatief vaker bij vrouwen voorkomt. De stoornis kan zich zowel in de kindertijd, in de pubertijd of tijdens de volwassenheid voor het eerst aandienen.

Wat is de oorzaak van Skin-Picking?

De precieze oorzaak is niet bekend. Zowel omgevingsfactoren als biologische factoren zouden een rol kunnen spelen.
Wat is de relatie tussen Skin-Picking en OCD?

Skin-Picking wordt op dit moment geclassificeerd als een stoornis in de impulsbeheersing. Ook wordt het soms aangeduid als Body Focused Repetitive Behavior. En soms wordt het aangeduid als een Obsessieve-Compulsieve Spectrum Stoornis, omdat enkele kenmerken lijken op die van OCD. Mensen met een Skin-Picking stoornis pulken bijvoorbeeld herhaaldelijk aan hun huid, vaak als gevolg van terugkomende gedachten over het aanraken van, of het pulken aan, de huid (of als gevolg van de drang daartoe). In die zin komen de symptomen van Skin-Picking overeen met die van OCD. OCD heeft immers als karakteristiek kenmerk: de drang tot het blijven herhalen van bepaalde gedragingen (rituelen), in reactie op andere soorten terugkerende gedachten, beelden of impulsen.

Skin-Picking vertoont ook overeenkomsten met andere stoornissen binnen het OC-spectrum, zoals Trichotillomanie (een stoornis waarbij het haar herhaaldelijk wordt uitgetrokken); een Ticstoornis; of een Body Dysmorphic Disorder (BDD, een stoornis in de lichaamsbeleving). Iemand met Skin-Picking heeft meer kans om één van deze stoornissen te ontwikkelen dan iemand zonder Skin-Picking.

Wat zijn de gevolgen van Skin-Picking?

Skin-Picking kan je leven emotioneel, psychisch en sociaal beschadigen. Naast een gevoel van schaamte hebben mensen met Skin-Picking vaak bijkomende psychische problemen, zoals een depressie of angstgevoelens. Ook kan de stoornis iemands sociale leven en het functioneren op het werk of op school ontregelen. Milde tot ernstige pijn na het peuteren aan de huid, littekens, misvormingen en zweervorming komt voor, evenals huidinfecties. In extreme gevallen veroorzaakt Skin-Picking dusdanig ernstige zweren dat een operatie noodzakelijk is.

Is er een behandeling voor Skin-Picking?

Ja. Alhoewel er meer onderzoek nodig is voor een goede behandeling van deze aandoening, geven sommige onderzoeken aan dat CGT (Cognitieve Gedragstherapie) kan helpen. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) zou ook een goede behandeling kunnen zijn.
Onderzoek wijst verder uit dat Skin-Picking behandeld kan worden met zogenoemde SSRI’s (Selectieve Serotonine-Heropnameremmers), zoals Fluoxetine, Fluvoxamine en Escitalopram.
Andere onderzoeken wijzen uit dat Lamotrigine, een medicijn dat bij epilepsie wordt, ook goed zou kunnen werken.

Helaas weten veel mensen die aan deze stoornis lijden niet dat er verschillende behandelmethoden zijn, waardoor er zij blijven lijden onder de gevolgen van hun aandoening.

Meer informatie

The Trichotillomania Learning Center

Stop Picking.com

Author
Jeanne M. Fama, Ph.D., Massachusetts General Hospital
Copyright © 2010 International OCD Foundation (IOCDF), PO Box 961029, Boston, MA 02196, 617.973.5801
Original 
Skin Picking Disorder Fact Sheet

This is an unofficial translation of an International OCD Foundation resource provided for your reference. If you find any mistakes or inaccuracies in this translation, please email us at info@iocdf.org. Thank you.

We’d like to thank IOCDF for permission to publish this translation. We’d also like to thank Renée Bertels for making this information available in Dutch.