Skip to main content

Heeft iedereen intrusies? Wat is het verschil bij mensen met en zonder OCD?

Heeft iedereen intrusies? Wat is het verschil bij mensen met en zonder OCD?

Vraag

Wat is het verschil tussen mensen met ocd en mensen zonder ocd? Zit het ‘m erin dat mensen met ocd zich meer bewust zijn van hun intrusies? In vergelijking met mensen zonder ocd? Want intrusies heeft iedereen toch? Is het zo dat mensen met ocd er dus meer van merken omdat ze angstig worden van de intrusies?

Wat is de prognose voor mensen met OCD? Ik lees vaak dat het een erge invaliderende stoornis is. Zelfs één van de meest invaliderende stoornissen die er is. Of geldt dit voor alle psychiatrische stoornissen in ernstige mate aanwezig zijn? Ik ben halverwege twintig en benieuwd wat me nog te wachten staat…

Antwoord

Bas van Heycop ten Ham, Klinisch psycholoog & cognitief gedragstherapeut
Je hebt gelijk, dat iedereen wel eens intrusies heeft, of zelfs wel op dagelijkse basis. Een intrusie is een ongewenste of ‘rare’ gedachte, die zomaar ongewild opkomt en ongewenst is. Bij mensen met OCD geeft de intrusie zowel een angst als ook een sterke drang om deze ongedaan te maken. Het is dus de combinatie van angst en drang die OCD kenmerkt. Vanuit de drang ontstaan compulsies, niet per se vanuit de angst, hoewel dit wel vaak gedacht wordt. Het is eigenlijk nog onbekend waarom intrusies bij de één geen angst/drang oproepen, en bij de ander wel. Erfelijke aanleg speelt een rol, en waarschijnlijk ook een te sterke activatie van bepaalde hersengebieden die ook te maken hebben met drang en dus de wens om iets te doen.
OCD is inderdaad een invaliderende psychiatrische aandoening, en staat ongeveer gelijk met depressie, psychotische stoornis en verslaving, hoewel de laatste 2 vaak wel invaliderender en hardnekkiger zijn.