Skip to main content

OCD Chronische stoornis

OCD Chronische stoornis

Vraag

Ik weet sinds kort dat ik leid aan een obsessief compulsieve stoornis. Het gaat vooral om dwanggedachten en mentale dwanghandelingen.

Kunt u mij uitleggen waarom er bij een obsessieve compulsieve stoornis zo nadrukkelijk vermeld wordt dat het een ”chronische” aandoening is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een angststoornis of depressieve stoornis. Naar mijn weten zijn veel psychische stoornis chronisch of maken iemand hier kwetsbaarder voor.

Omdat het bij een obsessief compulsieve stoornis zo nadrukkelijk vermeld wordt (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een angststoornis) wekt het de indruk dat het ernstiger is dan een ander -eerder genoemde- psychische stoornis.

Antwoord

Menno Oosterhoff, Psychiater

Ik snap dat het op je over kan komen dat OCD erger is dan andere aandoeningen.

Ik had zelf nog niet opgemerkt dat bij OCD de chroniciteit meer benaderukt wordt. Het is bovendien ook niet helemaal correct. Een deel van de mensen heeft er bij periodes last van en sommigen knappen na een periode helemaal op en hebben er nooit meer last van. Van de mensen, die er last van blijven houden weet gelukkig een groot deel al dan niet met behandeling op den duur beter mee om te gaan zodat het minder verstorend is.

Dat neemt niet weg dat het vaak chronisch is, maar dat geldt inderdaad voor veel meer aandoeningen. Je kunt zeker niet in zijn algemeenheid stellen dat OCD ernstiger is dan andere aandoeningen.