Skip to main content

Alles moet perfect zijn

Geschreven door Laura

Dwang is dwingend. Iets moet omdat het “gewoon” moet. Steeds meer kom ik er achter dat mijn perfectionisme dwangmatige trekken heeft. Ik heb het dan niet over de positieve eigenschap perfectionistisch zoals hardwerkend zijn, maar over een extreem perfectionisme dat hinder geeft in de gewone dingen.

Het beste, mooiste en nieuwste

Mijn dwang bestaat vooral uit heel veel twijfelen en in alles voor het beste, mooiste en nieuwste willen gaan. Concreet betekent dit dat ik, als ik in een boekenwinkel ben, alle boeken langs ga en diegene kies zonder enkel smetje. Het zorgt er ook weleens voor dat ik meerdere winkels langs ga voor een product, omdat ik de mooiste wil (en de goedkoopste).

Het lastigste van boeken kopen, vind ik dat ik het liefst alles actueel wil hebben. Een boek dat ik vandaag koop, is over een paar jaar niet meer actueel. Dat vind ik lastig te verkroppen.

Voor ik überhaupt iets koop, gaat dat vaak gepaard met een hoop twijfel vooraf. Wil ik wel een wetenschappelijk boek kopen dat niet vrij van kritiek is? Bestaat er eigenlijk wel zo’n boek? Straks is niet alles wat erin staat juist. Ook hierin wil eigenlijk het beste, alles “moet” kloppen. Ik maak het mezelf hierin erg moeilijk.

Doorgeslagen

Naast dat ik obsessief twijfel en in alles voor het beste wil gaan, stel ik mezelf ook hele hoge eisen. Van de week was ik sinds lange tijd flink aan het lezen. Ik genoot ervan, las vier boeken in een week tijd. Nu is het alleen een beetje doorgeslagen. Ik lees zes studieboeken tegelijkertijd over hele verschillende onderwerpen. Ik lees ze niet alleen, ik vind eigenlijk dat ik alles moet onthouden. Ik zit mezelf op te vreten als ik niet alles meteen begrijp. Ik eis van mezelf dat ik repeteer wat ik gelezen heb. Waarvoor eigenlijk? Ik volg geen studie, er zijn geen tentamens. Ik moet het van mezelf. Ik “moet” veel weten. Een onmogelijke eis want ik kan niet op alle terreinen expert zijn.

Tekortschieten

Ik voel me vaak tekortschieten. Wat kan ik nu eigenlijk echt goed? Wie ben ik nu eigenlijk? Ik kan niet aan mijn eigen eisen voldoen en krijg geen helder beeld van wat ik ten diepste echt wil. Mijn dwang hangt dus sterk samen met een perfectionistische persoonlijkheid.

Dat betekent niet dat ik begrijp waarom ik zo obsessief twijfel en waarom ik zulke hoge eisen stel. Ik vind het lastig er grip op te krijgen. Ik wil er wel mee afrekenen, het verziekt mijn leven en maakt dat ik geen stappen durf te zetten in mijn carrière. Soms kan ik boos worden op mezelf, om dit stompzinnige gedrag. Soms kan ik erom lachen en soms negeer ik het maar een beetje.

Delen

Wil je zelf je verhaal delen? Stuur deze dan in via info@ocdnet.nl