Skip to main content

SPACE: ondersteunend ouderschap bij kinderen met angst of dwang

Wat is SPACE?

SPACE staat voor Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions en gaat uit van het werken naar ondersteunend ouderschap, om via ouders kinderen te behandelen. Deze behandelmethodiek is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met angst- en dwangklachten. Levvel, specialisten voor jeugd en gezin, werken al enkele jaren samen met de ontwikkelaar van de SPACE behandelmethodiek, dr. Eli Lebowitz (Yale Child Study Center), om SPACE ook beschikbaar te maken voor het Nederlandse taalgebied. Levvel heeft  enige ervaring opgedaan in het bieden van deze behandeling aan ouders. Behandeling via ouders heeft als voordeel dat kinderen niet naar de behandeling hoeven te komen (als dit bijvoorbeeld niet gaat door te hoge niveaus van angst).

Het bijzondere van SPACE is dat de focus van de methodiek ligt op de gezinsaanpassing en gedragsverandering bij ouders (het is oftewel een parent stand alone treatment), en niet op individuele behandeling van het kind. Gezinsaanpassing is alles wat ouders en broers of zussen doen, als gevolg van de angst of dwang van een kind. Uit onderzoek is bekend dat in 95% van de gezinnen met een kind met angst gezinsaanpassing voorkomt.

Onderzoek naar SPACE in Nederland

Dankzij een subsidie van Stichting SGS zal Levvel samen met Amsterdam UMC de komende jaren nader onderzoek doen naar de SPACE behandelmethodiek en deze verder gaan implementeren in Nederland. Doel is het opzetten van een Kenniscentrum SPACE, waar kinderen, gezinnen en professionals uit het hele land van kunnen profiteren. Het project wordt geleid door dr. Chaim Huijser, dr. Luuk Stapersma en prof. dr. Lisbeth Utens.

Onderzoek naar gezinsaanpassing

Tegelijkertijd vindt het onderzoek plaats naar de validatie van twee vragenlijsten naar gezinsaanpassing, één voor de jeugdige en één voor ouders. De onderzoeksdoelgroep bestaat uit gezinnen van een kind met angst of dwang die bij Levvel in behandeling zijn. Specifiek voor jeugdigen met dwang wordt ook een vragenlijst naar dwingend gedrag gevalideerd. Dwingend gedrag komt veelvuldig in hun gezinnen, waarbij de jeugdige bepaald helpend gedrag afdwingt bij de andere gezinsleden. Olav van Groot Battavé houdt zich bezig met dit onderzoek, in het kader van zijn opleiding tot klinisch psycholoog.