Skip to main content

Kinderen & Jeugd

Kinderen die lijden aan een dwangstoornis of obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) ervaren dwangmatige gedachten en handelingen.

Daarnaast vertonen ze vaak vermijdingsgedrag om te trachten deze dwangmatige gedachten en handelingen te voorkomen. De dwangmatige handelingen en gedachten leiden tot aanzienlijk emotioneel lijden en beïnvloeden het dagelijkse functioneren.

Websites

Op de website van het Kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie vind je meer informatie over dwang bij kinderen en adolescenten.

Deze Engelse website geeft informatie over OCD voor jongeren tot 25 jaar.

Ervaringsverhalen en deskundigenartikelen

Op OCDnet vind je een aantal ervaringsverhalen en deskundigenartikelen over dwangstoornis bij kinderen en jongeren:

Literatuur

‘Mijn kind heeft OCD: Als dwang het leven van je kind beheerst’ geschreven door Dr. Else de Haan & Dr. Lidewij Wolters samen met Roos van Eik, moeder van een dochter met OCD. Lees de samenvatting op de NedKAD-website.