Skip to main content

Obsessies

Je voelt steeds een dreiging, hebt het gevoel dat iets niet perfect of niet in orde is of hebt continu last van ongewenste gedachten. Deze belevingen kun je niet loslaten. Dit kunnen dwanggedachten of obsessies zijn.

De angst of de onrust die je voelt kan over allerlei onderwerpen gaan. Obsessies zijn in te delen in onrust die angstig gekleurd is en onrust die onbestemd voelt.

Angstige onrust

Deze onrust gaat vaak gepaard met veel gedachten over het onderwerp van de obsessie. De gedachten gaan over de mogelijkheid van iets naars dat kan gebeuren of misschien gebeurd is. De onzekerheid wordt beleefd als erg verontrustend en de noodzaak deze op te lossen van essentieel belang. Hoe groot de feitelijke kans is maakt daarbij niets uit.

De eventuele nare gebeurtenis kan verband houden met:

  • moraliteit: schuld dragen, moreel tekort schieten, spijt moeten betuigen, onrecht;
  • vergankelijkheid: ziekte of dood van jezelf of geliefden, verlies van spullen, zinloosheid;
  • sociale aspecten: schaamte, uitsluiting, eenzaamheid, verlatenheid, walging.

Iemand ziet zichzelf mogelijke nare gebeurtenissen:

  • opzettelijk veroorzaken
  • per ongeluk veroorzaken
  • als slachtoffer ondergaan

Opzettelijk veroorzaken

Bij indringende ongewenste gedachten (intrusies) kan de angst ontstaan werkelijk met opzet iets vreselijks te willen doen. De nare voorstellingen kunnen o.a. betrekking hebben op:

  • agressieve handelingen gericht op jezelf of anderen;
  • gedachten aan seksuele gedragen die je tegenstaan;
  • gedachten over dingen die je als godslasterlijk ziet;
  • racistische verwensingen, scheldwoorden of beledigingen uiten.

Lijst van nare gedachten

Hier volgt een lijst van veelvoorkomende nare voorstellingen van wat je per ongeluk of expres bij jezelf of een ander zou kunnen doen of waarvan je het slachtoffer zou kunnen worden.

Lees meer

Per ongeluk veroorzaken

Terugkerende gedachten aan het per ongeluk veroorzaken van een nare gebeurtenis kunnen de angst in de hand werken door onachtzaamheid de verantwoordelijkheid te moeten dragen voor grove fouten.

Lees meer

Slachtoffer worden

Terugkerende gedachten aan het slachtoffer worden van vreselijke dingen maken iemand overmatig bang voor nare situaties.

Lees meer

Onbestemde onrust

Onbestemde onrust is niet primair angstig van aard en gaat vaak over onvolledigheid, onvolkomenheid of imperfectie. Deze onrust wordt ook wel aangeduid met NJRF: not just right feelings. Deze onrust is vergelijkbaar met de premonitory urge bij tics. Dat is een onaangenaam gevoel van lichamelijke onrust, dat opgeheven wordt door de tic.

Not just right feelings

Not just right feelings kunnen o.a. betrekking hebben op:

Lees meer

Hieronder kun je verschillende ervaringsverhalen lezen van mensen die een vorm van OCD hebben.