Skip to main content

Diagnostiek

OCD doet zich voor op uiteenlopende soms heel specifieke levensgebieden. Het diagnostisch proces voor OCD vraagt van de behandelaar inzicht in onderliggende obsessies en fysieke en mentale compulsieve uitingen.

OCDnet laat verschillende indelingen zien. De indelingen zijn behulpzaam bij het anamnestisch uitvragen van de klachten.

Bij de anamnese houd je rekening met al dan niet reeds geclassificeerde comorbide aandoeningen en klachtenpatronen die overeenkomsten hebben met OCD.

Voor het bepalen van de ernst van de dwangklachten gebruik je meetinstrumenten.

Indelingen

Het indelen van de dwangstoornis kan op verschillende manieren. De indelingen zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in de dwangproblematiek. Dit inzicht biedt handvatten voor herkenning, begrip en behandeling.

Lees meer

Anamnese

De aanwezigheid en de duur van dwangklachten worden anamnestisch uitgevraagd. Wanneer de dwangklachten al in de kindertijd ontstaan zijn (early onset) is er vaker sprake van een comorbide ticstoornis, ADHD en autisme en is er vaker sprake van een tel- en symmetriedwang. Ook zie je dwangklachten vaker bij jongens in de kindertijd ontstaan.

Lees meer

Speciële anamnese

Hoe vraag je OCD uit als de patiënt positief heeft geantwoord op de twee stamvragen van de algemene anamnese ? (Handboek psychiatrische onderzoek. Hengeveld MW e.a., Amsterdam, de Tijdstroom, 2019, pag. 34 en 35).

Als je OCD vermoedt bevraag je de patiënt over de inhoud, ernst, duur en de gevolgen van de dwangklachten.

Lees meer

Comorbiditeit

OCD gaat vaak samen met andere klachten die om een aanvullende classificatie vragen, zoals angststoornis, Obsessieve Compulsieve Persoonlijkheidsstoornis, Impulscontrolestoornis, somatisch-symptoomstoornis, autismespectrumstoornis, depressie en ADHD.

Lees meer

Differentiële diagnose

Sommige klachtenpatronen hebben overeenkomsten met OCD, maar worden daarvan onderscheiden en anders benoemd. Er wordt wel gesproken van een OCD Spectrum. In de DSM-5 zijn de aandoeningen die formeel tot dit spectrum behoren opgenomen in de groep OCD en aanverwante stoornissen.

Lees meer

Meetinstrumenten

Voor klinische praktijk en onderzoek bruikbare diagnostische meetinstrumenten.

Lees meer