Skip to main content

Het 3D-onderzoek: Doorbreek Dwang Digitaal

Op de afdeling Angststoornissen van Psyq Den Haag voert een team een onderzoek uit naar het gepersonaliseerd aanbieden van behandeling voor dwangstoornissen met een smartphone-app. Zij willen de therapie aanbieden in de eigen omgeving van de patiënt, waar en wanneer het nodig is. Dit wordt vergeleken met traditionele behandeling in de spreekkamer.

Over het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of blootstelling op maat meer effect heeft dan traditionele blootstelling op de obsessief-compulsieve stoornis (OCS). Momenteel is blootstelling de voorkeursbehandeling voor OCS. Tijdens een behandeling met blootstelling worden patiënten uitgenodigd zichzelf bloot te stellen aan datgene waar zij bang voor zijn, en vervolgens de dwanghandelingen achterwege te laten. Zo wordt het patroon van dwanggedachten en handelingen doorbroken.

Lees meer

Deelnemen aan het onderzoek

Je kan deelnemen aan het onderzoek wanneer je:

  • Een diagnose obsessieve-compulsieve stoornis heeft
  • Ouder bent dan 18 jaar
  • De Nederlandse taal goed genoeg beheerst om vragenlijsten in te kunnen vullen
  • Bereid bent om eventuele medicatie gedurende het onderzoek niet te verhogen of te wisselen

Als je meedoet, duurt de onderzoeksbehandeling in totaal 20 weken.

Lees meer

Over de onderzoekers

  • Hoofdonderzoeker: Elena Hoogerwerf (Msc) Afdeling Angststoornissen Psyq Den Haag/Universiteit Leiden
  • Onderzoeksassistent: Patrick Imanse (Msc) Afdeling Angststoornissen Psyq Den Haag
  • Senior onderzoeker: Dr. Anja Greeven Afdeling Angststoornissen Psyq Den Haag/Universiteit Leiden
  • Senior onderzoeker: Dr. Rutger Goekoop Afdeling Angststoornissen Psyq Den Haag
  • Senior onderzoeker: Prof. Dr. Philip Spinhoven Universiteit Leiden

Contact & Website

Neem voor meer informatie contact op met Elena Hoogerwerf (elena.hoogerwerf@psyq.nl) of met Patrick Imanse (p.imanse@psyq.nl).

Meer informatie en de volledige proefpersoon informatiefolder is te vinden op:
https://3donderzoek.wordpress.com/